นโยบายองค์กร

We took over the creative and unique corporate culture of Tohoku Steel Co., Ltd., has established a new company to seek a further possibility in the Kingdom of Thailand.

I think that the driving force to accumulating technology and the challenge are every employees have a spirit and the responsible activities, in this country.

I declare the management policy.

Jul. 2015

President  Hitoshi Ogata

 

経営方針 นโยบายการบริหารของบริษัท

「毎日、笑顔で会社に来て、笑顔で会社から帰る。」

このような会社を目指します。

สร้างบริษัทที่ “ทุกวันมาทำงานพร้อมด้วยรอยยิ้มและกลับบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้ม”

そのためには、

1.安全と健康は全ての活動の原点と考える。

ความปลอดภัยและสุขภาพ คือ จุดเริ่มของการทำงานทั้งหมดที่ต้องคำนึงถึง

2.一人ひとりが仕事に自信と誇りを持てる仕組みをつくる。

สร้างความมั่นใจและความภูมิใจในงานของแต่ละคน

3.お客様に信頼されるもの「製品つくり」を確立させる。

“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ”เพื่อให้สามารถได้รับความมั่นใจจากลูกค้า

そして、

社員の一人ひとりが働きがいを感じ、社員の幸せが会社の

発展につながるものと確信する。

ให้พนักงานแต่ละคนรู้สึกถึงความมีคุณค่าในการทำงาน บริษัทเชื่อว่าความสุขของพนักงานมีส่วนในการที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าต่อไป