ความปลอดภัยในการทำงาน

safety_of_work


fire_fighting

1. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

2. แผนฉุกเฉิน


forklift