ข้อมูลบริษัท

105 กม. จาก กรุงเทพมหานคร
90 กม. จาก สนามบินสุวรรณภูมิ

location_enlocation_en2

ชื่อบริษัท บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 789/166 หมู่ 1, ต. หนองขาม  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร โทรศัพท์ : +66(0)38-348-548 to 550 โทรสาร : +66(0)38-348-093
ธุรกิจหลัก Manufacture and Heat treatment of automotive parts
วันก่อตั้ง พฤษภาคม 2554
ทุนจดทะเบียน 460 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ Tohoku Steel Co., Ltd. 100%
ผู้บริหาร ประธานกรรมการ :
Mr.Masahiro Isaki

กรรมการผู้จัดการ :
Mr.Hitoshi Ogata,
Mr.Masahiro Isaki,
Mr.Toshimitsu Kimura
อาณาเขต/พื้นที่ใช้สอย อาณาเขต : 19,441 ㎡, พื้นที่ใช้สอย : 5,178㎡
อื่นๆ ISO9001(2015) Certificated มิถุนายน. 2568
ISO14001(2015) Certificated พฤษภาคม. 2566